Arvot ohjaimina elämän merellä

Terhi Mäkiniemi merikajakki kajakki merellä

Maailman myllertäessä ympärillä harva välttyy muutoksilta ja omaa toimintaa ohjaavien arvojen selkiyttämiseltä. Uutta arvopohjaa elämälle voi rakentaa tutkimalla ja tarkastelemalla arvojaan. Tiesitkö, arvomme ovat usein jo varhain lapsuudessa omaksuttuja, mutta yhä aikuisuudessa mukanamme kulkevia?

Kaikki toiminta ja tekeminen elämässämme pohjautuvat arvoihimme. Jo työ tänä päivänä kysyy vahvaa arvopohjaa. Kun sekä työpaikan että omat henkilökohtaiset arvot ovat linjassa, jaksamme paahtaa päivästä toiseen ”tukka putkella”, koemme merkityksellisyyden hetkiä ja kukoistamme elämässä. Aina näin ei ole. Arvomme saattavat pölyttyä tai painua unohduksiin hektisen arjen ja elämän tohinan keskellä.
Elämä omien arvojen pohjalta vaatii useilta meistä paljon ponnisteluja, eikä tapahdu sormia yhteen napsauttamalla. Siksi itseltä voi olla hyvä kysyä: Milloin viimeksi kirkastit arvosi?

Siitä arvosta puhe mistä puute

Elämän ja arjen soljuessa tasaisesti arvoja tuskin edes miettii. Kun ristiriitoja ei ole, niistä ei tarvitse puhua. Kun elämän merellä myrsky yllättää arvot nousevat pintaan ja merikajakkikin joutuu hetken hakemaan uutta suuntaa. Arvot avautuvat arjessa ja työssä toiminnaksi sekä tietynlaisiksi teoiksi. Esimiesten ja työntekijöiden on tärkeä myös yhdessä ymmärtää ja määrittää, mitä yrityksen edustamat arvot yksilötasolla tarkoittavat. Mitä kohti arvojen avulla yrityksessä suunnataan?

Kirkasta arvoja

Alla on paljon koulutuksissa käyttämäni esimerkki yllättävän yksinkertaisesta arvoja tutkivasta harjoituksesta. Harjoituksen voi tehdä helposti itse ja katsoa lopputulosta tutkivin mielin. Tärkeää on havaita, mitä havaitsee harjoituksen jälkeen. Olen huomannut, että kirjattuina arvot tulevat monille näkyvämmiksi ja paperilla nähtynä ne on myös helpompi hyväksyä.

Harjoitusta tehdessä jotkin arvot saattavat näyttäytyä toisia tärkeämpiä. Kun kirjatut arvot edustavat asioita, joita ihminen aidosti haluaa toteuttaa elääkseen mielekkäämpää ja rikkaampaa elämää, on aika aloittaa arvoprosessi ja tehdä mahdolliset muutokset.

Tutki arvoja, tee harjoitus

 1. Mitkä kolme-viisi asiaa ovat elämässäni kaikkein tärkeimmät?
  Kirjoita asiat ylös. Ne voivat olla elämän eri osa-alueilta, esimerkiksi: työ, ura, perhe, parisuhde, läheiset ihmissuhteet, vanhemmuus, sosiaaliset suhteet ja ystävät, terveys- ja hyvinvointi, koulutus, itsensä kehittäminen, tai vapaa-ajan toiminta.
  2. Perustele lyhyesti miksi.
  3. Kirjoita, miten nämä arvot näkyvät arjessasi.

Vastausten jälkeen voi asioita perustella itselleen vastaamalla vielä 5 x miksi-alkuisiin kysymyksiin. Toisinaan jo viisi miksi-alkuista kysymystä saa aikaan mielessä perustelujen prosessin, joka sysää yhä syvemmälle pohdintoihin. Arvoista kouluttaessani tai puhuessani havahdun usein itsekin kirjoittamieni kysymysten aikaansaamaan voimalliseen vastaustenhakuun mielessä.

Kysymistä jatketaan vastauksen pohjalta. Kuvitteellisessa esimerkissä vastaaja on vastannut terveyden olevan elämässä tärkeää. K= kysyjä, V=vastaaja.

Esimerkiksi:

1. Kierros
K: Miksi terveys on sulle tärkeää?
V: Koska terveenä jaksan tehdä töitä

2. Kierros
K: Miksi se, että jaksat terveenä tehdä töitä on tärkeää?
V: Koska silloin saan rahaa ja toimeentuloa.

3. Kierros
K: Miksi se, että saa rahaa ja toimeentuloa on tärkeää?
V: Silloin voi elää parempaa elämää.

4. Kierros
K: Miksi se, että voi elää parempaa elämää on tärkeää?
V: koen onnistuneeni elämässä.

 1. Kierros
  K: Miksi se, että koen onnistuneeni on tärkeää?
  V: ….

Arvot ovat elämän pohja

Arjessa ja elämässä valitsemme tehdä jotain ja vastaavasti suljemme jotain pois. Monille meistä ne asiat, ihmiset, tekemiset ja toiminta, joille löytyy vaivatta aikaa, ovat merkityksellisiä ja tärkeitä.  Ne edustavat arvojamme ja kaikissa niissä on jotain, jota ilman emme voisi elää. Näin arvot näkyvät arjessa.

Arvot luovat pohjan ihmisen elämälle ohjaten kaikkein tärkeimpinä pidettyjen asioiden valikoitumista arkeen, sillä arvot eletään todeksi joka päivä.

Ihminen on psyykkis-fyysis-sosiaalinen kokonaisuus, jossa kaikki osat vaikuttavat toisiinsa. Työn epävarmuus, jatkuva joustaminen, tiukat aikataulut ja pakottava työtahti painavat monen mieltä. Entisaikaan traditio tai suku ohjasivat ihmisen ympärivuotista toimintaa. Tässä ajassa yksilöllisyys ja kaupunkilaiselämä tuovat illuusion vapaudesta. Kääntöpuolena ovat yksinäisyys ja juurettomuus, mikä näkyy monenlaisena pahoinvointina.

Arvot eletään arjessa todeksi

Arvot ohjaavat elämässä ja työssä ihmiselle tarkoituksellisimpien valintojen äärelle. Työssä henkilön omat arvot saattavat joutua törmäyskurssille työyhteisön arvojen kanssa.
Arvoristiriidan pitkittyessä ihminen voi turhautua, masentua, jopa sairastua. Vuodesta toiseen paineen alla työskenteleminen kasvattaa stressikuormaa, lisää uupumusta, toivottomuudenkin tuntua. Samalla ilo, voimavarat ja elämänhalu voivat hiljaa hiipua.

Siksi esimerkiksi työpaikalla arvoista kertovien vihkojen jakaminen tai arvotaulujen ripustaminen seinille eivät riitä. Arvot menevät kehoon ja mieleen, ja ohjaavat ihmisen toimintaa. Tärkeintä kaikista on elää omat henkilökohtaiset arvot todeksi sekä työssä että vapaa-aikana.

Arvoja voi elää todeksi myös työyhteisön ulkopuolella vaikka auttamalla toisia ihmisiä, harrastuskerhoissa, taiteesta, kulttuurista, luonnosta nauttien, henkisistä tai hengellisistä asioista ammentamalla, olemalla joku jollekin –ystävänä – läheisenä tai rinnalla kulkijana.

Arvojen pohtiminen on tärkeää, koska epäselkeät arvot, toisista ihmisistä kumpuavat tai toisten odotuksista lähtevät arvot eivät tuo välttämättä yksilölle kestävää hyvää oloa. Aika ajoin saattaa havahtua siihen tosiasiaan, että arvot ja oma tapa toimia ovatkin toisten ihmisten sanelemia tai heidän tarpeistaan ja haluistaan kumpuavia. Usein vanhempien tai isovanhempien arvostuksia vuosikymmenten takaa.

Jos arvoista ei tule ihmiselle tietoisia voi kulkea kuin pimeässä toisten tekemiä valmiita polkuja seuraten. Tallatuille ja urautuneille uomille on helpompi ajautua kuin luoda omat. Ikioma arvopolku, sen seuraaminen ja arvojen mukainen elämä ovat se suola, mitä moni meistä elämän tarjottimelleen kipeästi kaipaa. Näin voi voida toteuttaa niitä lahjoja, mitä kullekin meistä on annettu ja luoda itselle tasapainoisemman elämän.

Arvot ohjaavat valintojamme arjessa monella tavalla. Esimerkiksi kaupasta ruokaa valitessamme arvot määrittävät sen, minkälainen ruoka kiinnostaa, mikä on ruoan alkuperä, tai ruoan laatu, ehkä myös ruoantuotantoprosessi on jollekin merkityksellinen valintakriteeri arkisten toimintojen ohjaajina.

Vanha tarina kertoo kaverista, joka valmistautui hyppäämään sillalta alas kuohuihin. Paikalle tuli lähimmäinen yrittäen vakuuttaa, ettei hyppääminen kannata. Kaveri kuunteli ja totesi: ”Sano yksikin syy; miksi ei kannatta hypätä.” Molemmat hyppäsivät. Tarinassa on ripaus totuutta.

Aaltonen Ym. (2015) mukaan: ”Kun elämä supistuu pelkäksi olemassaolon varmistamiseksi, sen punainen lanka katoaa, elämästä tulee toivotonta, työstä pakkopullaa ja organisaation elämästä pakonomaista voitontavoittelua.” Tämä laittaa nopeasti miettimään arvoja todella syvistä näkökulmista.

Muuta näkökulmaa

Kollegoissani on monta logoterapeuttia. Olen heitä haastatellessani, luennoilla ja koulutuksissa ollessani ja keskusteluja heidän kanssaan käydessäni oppinut äärimmäisen kärsimyksen keskellä keskitysleireillä eläneen neurologi ja psykiatri Viktor Emil Frankl:in tavasta selviytyä. Frankl oli neljän vuoden aikana kolmella eri keskitysleirillä Auschwitz-Theresienstadt-Dachau ja häntä kantoi ajatus: ”Natsit, voitte viedä minulta kaiken paitsi yhtä asiaa: vapauttani itse päättää, miten suhtaudun kärsimykseeni.”

Hän ei antanut toisten määritellä itseään ja päätyi siihen, että jokaisella ihmisellä on, mitä kurjimmissakin olosuhteissa valinnan vapaus. Keskitysleireiltä päästyään hän kehitti omista opeistaan nykyään logoterapiana tunnetun terapiamuodon.

Logoterapiasta ovat sittemmin ammentaneet elämän merellä myrskyssä kulkien maailmanlaajuisesti tuhannet ihmiset ja päässeet irti masennuksesta, kyynisyydestä ja elämän turruttavasta harmaudesta.

Franklin mukaan tarkoituksen voi löytää kolmen tyyppisten arvojen kautta:

 1. Tekemällä ja luomalla, jolloin ihminen antaa maailmalle jotain. Tekemisen tärkeys tai vähäisyys ei vaikuta merkityksellisyyteen.

 2. Elämykset, joita maailma antaa ihmiselle. Esimerkiksi luonto ja musiikki.

 3. Suhtautuminen kohtaloon, elämän rajoituksiin ja niihin asioihin, joita ei voi muuttaa. Kärsivälle ihmiselle keskeistä ei ole menestyminen-epäonnistuminen vaan täyttymys-epätoivo. Epäonnistunutkin voi kokea täyttymyksen.

Ammenna arvoista elämän merellä myrskynkin yllättäessä, ne voimauttavat!

Lue lisää, kirkasta arvoja:

 • Aaltonen, T. Ahonen, P. Pajunen, H. (2015) Merkityksen kokemus. Auditorium.
 • Aaltonen,T. Heiskanen, E. Innanen, P. (2003): Arvot työyhteisön ja yksilön kehittäjänä. WSOYpro.
 • Frankl, V. (1983) Ihmisyyden rajoilla. Otava.
 • Frankl, V. (2010) Olemisen tarkoitus. Otava.
Tykkäsitkö tästä? Jaa vapaasti muillekin
Facebook
Facebook
LinkedIn
Twitter