Kouluttaja

Hei, Olen Terhi Mäkiniemi,
henkilöstökouluttaja, toimittaja, coach ja muutosvalmentaja.

 • Koulutan työyhteisöissä, yhdistyksissä, liitoissa ja aikuisoppilaitoksissa muun muassa erilaisissa tutkintokoulutuksissa.
 • Toimitan journalistisia artikkeleita, henkilöhaastatteluita ja kolumneja aikauslehtiin.
 • Coachaan yrityksissä esimiehiä, johtoa, tiiminvetäjiä, uranvaihtoa suunnittelevia, tiimejä.
 • Muutosvalmennan yksilöitä ja pienryhmiä  kohti haluttuja muutoksia / tavoitteita.

 

Terhi Mäkiniemi
Terhi Mäkiniemi

Koulutukseltani olen tradenomi (BBA), erikoistunut palveluiden tuotteistamiseen ja markkinointiin. Olen ammatillinen aikuiskouluttaja (pedagoginen pätevyys) ja käymieni täydennyskoulutusten sisällöt ovat koostuneet niin teoreettisista malleista, tutkimustiedosta kuin lukuisista toiminnallisista sekä osallistavista harjoituksista.

Kuitenkin, vasta kohtaamiset ihmisten kanssa käytännön työssä kouluttajana, valmentajana ja coachina ovat kehittäneet sekä kasvattaneet eniten taitojani.


Koulutustaustojani:

 • Ammatillinen aikuiskouluttaja, pedagoginen pätevyys
 • Tradenomi, BBA, palveluiden tuotteistaminen ja markkinointi
 • Sertifioitu Coach (kansainvälinen Coach-sertifiointikoulutus IANLP)
 • NLP Trainer (NLP-kouluttajakoulutus)
 • Muustosvalmentajakoulutus
 • EFT level 3 Coach
 • Sertifioitu Social Panorama Consultant
 • NLP IANLP Master Practitioner
 • NLP IANLP Practitioner
 • NLP Master Practitioner
 • NLP Practitioner

Lisäksi olen opiskellut:

 • Kasvatustieteen perusopinnot
 • Työ- ja organisaatiopsykologian perusopinnot
 • Luovaa kirjoittamista
 • Positiivista psykologiaa
 • Työnohjausta
 • Narratiivista, ratkaisukeskeistä ja systeemistä työotteita
 • ja mediakasvatusta.

 

Muutosvalmentaja-koulutuksessa painopistealueita olivat:

Muutos, yksilön prosessi, ryhmänprosessi, asiakkaan ohjaaminen, ohjattavana oleminen, rajat, mahdollistava vuorovaikutus ja sen perustaidot, kommunikaatiokanavat, valmentajan itsetuntemus ja kehittyminen. Koulutuksessa pääpaino on yksilövalmennuksessa. Perusvaatimuksena NLP Master Practitioner-koulutus. Lue lisää muutosvalmennuskoulutuksesta.

 

Social Panorama Consultant-koulutuksessa keskeisiä aihealueita olivat muun muassa:
tiedostamattomien sosiaalisten systeemien, ajattelukuvioiden tutkiminen ja niiden muuttaminen vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa sekä ryhmien välisissä ongelmallisissa vuorovaikutustilanteissa. Lue lisää sosiaalipanoraamasta.