Kouluttaja

Hei,
Olen Terhi Mäkiniemi,
henkilöstökouluttaja, toimittaja, coach ja muutosvalmentaja.

 • Koulutan työyhteisöissä, yhdistyksissä, liitoissa, järjestöissä ja aikuisoppilaitoksissa.
 • Toimitan tekstejä yritysten blogikirjoituksiin, julkaisuihin, sisäiseen viestintään ja koulutusaineistoihin.
 • Toimitan journalistisia artikkeleita, henkilöhaastatteluita ja kolumneja aikauslehtiin, yritysten julkaisuihin ja kirjoihin.
 • Coachaan yrityksissä esimerkiksi esimiehiä, johtoa, asiantuntijoita, tiiminvetäjiä, päälliköitä, tiimejä ja pienryhmiä.
 • Coachaan myös yrittäjiä, työnohjaajia, coacheja ja terapeutteja.
 • Muutosvalmennan yksilöitä ja pienryhmiä  kohti haluttuja muutoksia / tavoitteita.

 

Terhi Mäkiniemi
Terhi Mäkiniemi

Koulutukseltani olen tradenomi (BBA), erikoistunut palveluiden tuotteistamiseen ja markkinointiin. Olen ammatillinen aikuiskouluttaja (pedagoginen pätevyys) ja käymieni täydennyskoulutusten sisällöt ovat koostuneet niin teoreettisista malleista, tutkimustiedosta kuin lukuisista toiminnallisista sekä osallistavista harjoituksista.
Kuitenkin, kaikki kohtaamiset ihmisten kanssa, työssä kouluttajana, toimittajana, coachina ja valmentajana ovat kehittäneet sekä kasvattaneet eniten taitojani.


Koulutustaustojani

Olen opiskellut vuosikymmenten aikana muun muassa näitä alla olevia viite- ja ohjauskehyksiä, koulutuksia, sekä taustateorioita. Hyödynnän näitä työssäni ja näistä tietoni ja taitoni ovat eräänlainen yhdistelmä.

 • Tradenomi, BBA, palveluiden tuotteistaminen ja markkinointi
 • Ammatillinen aikuiskouluttaja, pedagoginen pätevyys
 • Liiketoiminnan kehittämisen erikoistumisopinnot digitaalisessa toimintaympäristössä, myynnin ja markkinoinnin  näkökulma.
 • Systemic Business Coach ICF:n hyväksymä sertifiointikoulutus
 • Coach IANLP  (kansainvälinen IANLP Coach-sertifiointikoulutus)
 • NLP Trainer (NLP-kouluttajakoulutus)
 • Muustosvalmentaja
 • EFT level 3 Coach
 • Cosa Mentale Coach
 • Social Panorama Consultant
 • NLP IANLP Master Practitioner
 • NLP IANLP Practitioner
 • NLP Master Practitioner
 • NLP Practitioner

Lisäksi olen opiskellut:

 • Kasvatustieteen perusopinnot
 • Työ- ja organisaatiopsykologian perusopinnot
 • Luovaa kirjoittamista
 • Positiivista psykologiaa
 • Työnohjausta
 • Narratiivista, ratkaisukeskeistä ja systeemistä työotteita
 • Digitaalista myyntiä ja markkinointia
 • ja mediakasvatusta.

 

Muutosvalmentaja-koulutuksessa painopistealueita olivat:

Muutos, yksilön prosessi, ryhmänprosessi, asiakkaan ohjaaminen, ohjattavana oleminen, rajat, mahdollistava vuorovaikutus ja sen perustaidot, kommunikaatiokanavat, valmentajan itsetuntemus ja kehittyminen. Koulutuksessa pääpaino on yksilövalmennuksessa. Muutosvalmentajakoulutuksen lähtötasovaatimuksena on NLP Master Practitioner-koulutus.

 

Social Panorama Consultant-koulutuksessa keskeisiä aihealueita olivat muun muassa:

Ihmisen tiedostamattomien sosiaalisten systeemien, ajattelukuvioiden tutkiminen ja niiden muuttaminen vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa sekä ryhmien välisissä haastavissa, ongelmallisissa vuorovaikutustilanteissa.
Lue lisää sosiaalipanoraamasta.