Kouluttaja

Kouluttaja

Hei,
Olen Terhi Mäkiniemi,
kokenut henkilöstökouluttaja, ammatillinen opettaja (AmO), toimittaja, coach ja muutosvalmentaja.
Koulutan työyhteisöissä, yhdistyksissä, liitoissa, järjestöissä, korkeakouluissa ja oppilaitoksissa. Intohimoni on auttaa ihmisiä voimaantumaan ja voimaan hyvin jopa stressien sekä haasteiden  keskellä.


Toimitan tilauksesta tekstejä:

 • asiakaslehtiin
 • blogikirjoituksiin
 • erilaisiin julkaisuihin
 • sisäiseen viestintään
 • perehdytysaineistoihin
 • koulutuksiin
 • journalistisia artikkeleita,
 • henkilöhaastatteluita
 • kolumneja
 • sisältöjä julkaisuihin ja kirjoihin.

COACHAAN

 • esimiehiä, johtoa, asiantuntijoita, tiiminvetäjiä, päälliköitä, tiimejä ja pienryhmiä.
 • Coachaan myös alan- tai ammatinvaihtajia, yrittäjiä, työnohjaajia, coacheja ja terapeutteja.

MUUTOSVALMENNAN

 • yksilöitä ja pienryhmiä  kohti haluttuja, toivottuja muutoksia, sekä tavoitteita.
 • Muutosvalmennuksen aihe voi olla mikä vain tärkeäksi valittu aihe tai teema. 

Koulutustaustojani

Olen panostanut laaja-alaisesti vuosikymmenten aikana  ammattitaitoni kehittämiseen ja opiskellut muun muassa alla olevia viite- ja ohjauskehyksiä, koulutuksia, sekä taustateorioita, joita hyödynnän käytännön työssäni. 

 • Tradenomi, BBA, palveluiden tuotteistaminen ja markkinointi
 • Ammatillinen aikuiskouluttaja (AmO), pedagoginen pätevyys
 • Tehokas Strategia erikoistumisopinnot liiketoiminnan strategisen osaamisen  kehittämiseen
 • Digitekijä Fast Track erikoistumisopinnot digitaalisessa toimintaympäristössä, myynnin ja markkinoinnin  kehittämiseen.
 • Systemic Business Coach ICF:n hyväksymä sertifiointikoulutus
 • Coach IANLP  (kansainvälinen IANLP Coach-sertifiointikoulutus)
 • NLP Trainer (NLP-kouluttajakoulutus)
 • Muutosvalmentaja -koulutus
 • EFT level 3 Coach
 • Cosa Mentale Coach
 • Social Panorama Consultant -koulutus
 • NLP Master Practitioner -koulutus
 • NLP Practitioner Coach -koulutus
 • NLP IANLP Master Practitioner
 • NLP IANLP Practitioner
 • NLP Master Practitioner
 • NLP Practitioner

Lisäksi olen opiskellut:

 • Kasvatustieteen perusopinnot
 • Työ- ja organisaatiopsykologian perusopinnot
 • Luovaa kirjoittamista
 • Positiivista psykologiaa
 • Työnohjausta
 • Narratiivista, ratkaisukeskeistä ja systeemistä työotetta
 • Digitaalista myyntiä ja markkinointia
 • ja mediakasvatusta.

Ammatilliset jäsenyydet