CoachingNarratiivinen työoteNLPTyöhyvinvointiTyöhyvinvointiValmentava johtajuus

Coaching selkeyttää työtä ja elämää

coaching loikka

Kun teemme asioita, joita haluamme tehdä koko sydämestämme, tunnemme olevamme elossa. Tämän lausahduksen olen kuullut vuosien varrella useilta coachattaviltani ja uskon sen olevan monille meistä totta.  Coaching on oiva keino selkeyttää työtä ja samalla ehkä koko elämää.

 

Mitä coaching on?

Yksinkertaisesti ajatellen coaching on henkilöstön tai yksilön kehittämismenetelmä. Coaching toimii parhaimmin tilanteissa, joissa kaivataan uusia oivalluksia tietyn prosessin tai asian kehittämiseen. Coaching prosessina on lyhyempi ja tavoitteellisempi kuin esimerkiksi pitkäkestoinen nykyhetken tarkasteluun painottuva työnohjaus. Coaching ei sovellu psykiatrista hoitoa vaativille henkilöille. Coach ei ole terapeutti eikä häneltä edellytetä terveydenhuollon (psykiatri, psykologi, terapeutti, sairaanhoitaja) pohjakoulutusta. Coaching voi toimia terapian tukitoimena esimerkiksi lievästä masennuksesta tai työuupumuksesta työelämään palaaville. Coaching on luottamuksellista, sovimme yhdessä, miten toimimme,  kuinka usein tapaamme, mistä lähdemme liikkeelle ja mitkä ovat tavoitteet coachingille.

 

Kenelle coaching sopii? 

Kaikille, jotka ovat valmiita sitoutumaan coaching-prosessiin ja kehittymään sekä kasvamaan ihmisenä. Coaching sopii työyhteisöille, tiimeille, osastojen kehittäjille, myynnin johtajille, esimiehille, yrittäjille, päälliköille, kouluttajille, opettajille, ohjaus- ja vaativaa vuorovaikutustaitoa kysyvää työtä tekeville ym.  Coachina jo toimiville on olemassa oma CoCo eli coachin coaching ja  työnohjaajina toimiville ToCo eli työnohjaajien coaching.

Tiimejä ja pienryhmiä coachatessani olen havainnut, miten coaching sopii erityisesti tilanteisiin, joissa:

 •        työ / työtehtävät kaipaavat selkeytystä
 •        sairauspoissaolot kasvavat yllättäin
 •        etsitään uusia ratkaisuja
 •        kehitetään asiakas- ja myyntihenkilöstöä
 •        toivotaan uudenlaisia tuloksia
 •        halutaan osallistaa työntekijät kehittämään työotettaan
 •        toivotaan uusia ideoita, innovaatioita
 •        kehitetään työn tekemisen malleja
 •        halutaan saavuttaa tavoitteita tuloksellisemmin
 •        halutaan työntekijöiden suunnittelevan toimintastrategioita kohti tavoitteita
 •        autetaan työntekijöitä fokusoimaan toimintaa kohti toivottua suuntaa
 •       halutaan energisoida ja voimavaraistaa työntekijöitä
coaching
Coaching on prosessi

Yksilöitä coachatessani olen huomannut, miten coaching tuottaa tehokkaimmin ehkä oivalluksia ja tuloksia tilanteissa, joissa:

 •        työ kaipaa selkeytystä
 •        arki tai aikataulut ahdistavat
 •        turhaudut helposti ja haluaisit hillitä itseäsi paremmin
 •         kaipaat enemmän itseluottamusta tai vahvempaa itsetuntoa
 •         opinnot, tai gradu polkevat paikallaan, tai tenttiputki tuntuvat vievän ajatukset tukkoon
 •         tulee sanottua liian usein kyllä, kun pitäisi sanoa ei
 •         sama ajatus pyörii mielessä toistuvasti
 •         uusi työtehtävä askarruttaa
 •         pohdit vaihtoehtoisia tapoja tehdä työtä
 •         etsit ratkaisuja toistuviin, tai junnaaviin tunteisiin
 •         olet palaamassa työmarkkinoille/työhön äitiys- tai perhevapaalta
 •         pohdit toiselle paikkakunnalle tai kotiseudulle palaamista,
 •        pähkäilet yrityksen perustamista
 •         olet menossa naimisiin ja uusi elämäntilanne askarruttaa
 •         olet ottamassa uusia työtehtäviä haltuun
 •         etsit toivoa toivottomassa tilanteessa
 •         etsit uutta potkua urallesi
 •         haluat pohtia työtä, elämää tai elämäntilannetta laajemmin
 •         huomaat jännittäväsi tiettyjä tilanteita toistuvasti
 •         jäit juuri eläkkeelle ja pohdit uutta elämanvaihetta

Miksi coaching?

Koska coach haastaa kysymysten ja toiminnallisten harjoitusten avulla valmennettavaa pohtimaan asiaa, tilannetta, kehitettävää toimintaa uudesta, tuoreestakin näkökulmasta. Coach ei neuvo tai anna valmiita ratkaisuja- tai toimintamalleja, vaan coachingin fokuksessa ovat arvot, vahvuudet, tavoitteet ja oivallukset. Näiden kirkastuttua motivaatio ja sitoutuminen työtehtäviin vahvistuvat. Ihmisinä meillä on vain yksi kokemus ihmisenä olemisesta, oma ainutlaatuinen kokemuksemme.  Tämän kokemuksemme keskeltä yritämme ymmärtää toisiamme. Siksi erehdymme helposti luulemaan, että tuo toinen ihminen on kuin minä. Tai asiakaspalvelussa tuo toinen asiakas on kuin minä, tai esimiestyössä tuo alainen on kuin minä.  Ja petymme. Petymme omiin odotuksiimme suhteessa toisiimme. Ajatuksemme ovat prosesseja, jotka synnyttävät kokemuksia. Siksi on hyvä tulla tietoiseksi siitä mitä kulloinkin ajattelee. Kun muuttaa ajattelua, muuttuu tunne, toiminta ja tulokset.

Transformatiivinen coaching 

On yksinkertaisesti sitä, että jokin väistämättä muuttuu. Jokin ihmisen  keho-mieli-kieli -järjestelmässä, ehkä koko ihmisen olemisen systeemisssä muuttuu. Mutta mikä? Sitä ei aina tiedä. Muutos voi tapahtua ajattelun, tunteen, toiminnan tasoilla.

Älä kysy mitä maailma tarvitsee. Kysy, mikä herättää sinut henkiin ja tee se. Sillä maailma tarvitsee ihmisiä, jotka ovat heränneet henkiin.- Howard Thurman, amerikkalainen filosofi, teologi

C.O.A.C.H.-tila

On oma erillinen tila, jonka coach rakentaa coachingin pohjaksi.  Tila, jossa coachattavalle tulee mahdolliseksi sallia ja antaa oivaltaa uutta, olla oma itsensä, hyväksyä itsestä esille tulevia eri puolia, löytää uusia mahdollisuuksia, voimavaroja, olla paremmin yhteydessä ei-tietoiseen mieleen ja alitajuntaan.

Monet coachit rakentavat  niin sanotun ”hyvän tilan” ennen coaching-session alkua. Tämä C.O.A.C.H. -tila harjoitus on itselleni ollut työkalu virittäytyä tulevaan coaching-sessioon.

C.O.A.C.H.-tila tulee englannin kielen sanoista centered, open, awaken, connected ja holding. Alta näet paremmin mitä ne suomeksi tarkoittavat.

Centered –  keskellä
Open –         avoinna
Awaken –    tietoinen
Connected – yhteydessä
Holding –   kannatella

Coaching on prosessi, jossa coach auttaa ihmistä ottamaan omia voimavarojaan käyttöön tehokkaammin, niin että henkilö voi paremmin saavuttaa tavoitteensa.
”Te kestätte paljon enemmän kuin luulettekaan” – Erik Bertnard Larssen kirjassa Paras.

Tykkäsitkö tästä? Jaa vapaasti muillekin