MieliTiedeTyöhyvinvointiTyöhyvinvointiTyössä jaksaminen

Työolobarometri 2022

Tänä aamuna julkistettiin Työolobarometri 2022.

Vuoden 2022 työolobarometri  eri esihenkilötyöhön.
Barometrin tuloksia kannattaa  hyödyntää työelämän kehittämisessä  esimerkiksi siinä, miten ludoa työtapoja  sellaisiksi, että  työ on kaikille mielekästä

Barometrin tulokset yleistetään koskemaan henkilöitä, jotka tekevät työtä vähintään 10 h/ vko

Poikkeusvuosien #työskentelytapojen muutokset ovat #osittainjäämässäpysyviksi.

Työministeri Haatainen pohti auttaisiko Suomessa työajan lyhentämiskokeilut työn tuottavuuden ja ihmisten hyvinvoinnin 
osalta. Asiasta oli vireillä selvitys.

Mikä työolobarometri?

-usean mittarin kautta koottua tietoa siitä, 
miten palkansaajat kokivat 
työolonsa ja työssäjaksemisen
-vuodesta 1992 lähtien tehty, eli 30 vuotta

Työolobarometri 2022 poimintoja

 • Palkansaajien kokema työelämän laatu on verrattain hyvällä tasolla.
 • Samalla on paljon kehitettävää ja ongelmia ratkaistavina.
 • Huolena ovat palkansaajien eriytyneet kokemukset.
 • Palkansaajien näkemykset omasta asemasta työmarkkinoilla olivat melko myönteisiä ja kokemukset irtisanomisten tai lomautusten uhista olivat vähäisiä.
 • Hallituksen asettama työllisyystavoite on saavutettu ja usko uuden työn löytymiseen on palautumassa pandemia-aikaa edeltävälle tasolle.

 

Lisäpoimintoja työolobarometristä 2022

Työelämän digitalisaatio

 • 7/100 palkansaajasta ei käytä digitaalisia sovelluksia tai teknisiä laitteita.
 • 50 % palkansaajista toimii vähintään puolet työajasta laitteiden kanssa

Etätyö

 • on tullut pysyäkseen
 • siitä tarvitaan lisätietoa
 • miten kehitetään etätyöhön liittyviä työnteon tapoja, jotta työpaikoilla syntyy hyvinvointia ja tuottavuutta
 • etätyötä ei voi tehdä kaikissa ammateissa.

 

Mielenterveys, jaksaminen

 • aiempaa useampi kokee työnsä henkisesti raskaammaksi
 • 31%:a naisista ja 35%:lle kuntien palkansaajista koki päivittäisen kiireen ja kireät aikataulut kuormittavina
 • naisvaltaisella kunta-aloilla kiusaamista, fyysistä häirintää ja uhkaa mm.asiakkaiden taholta.

Haitallisen stressin kokeminen

Haitallisen  stressin kokeminen:
-18 % koko paljon stressiä
-5 %:a erittäin paljon
-13%:a melko paljon

Stressiä kokevat enemmän naiset, nuoremmat ikäryhmät eniten,
toimihenkilöt enemmän kuin työntekijät ammateissa toimivat,
kunnissa enemmän kuin muilla sektoreilla.

Tyolobarometrin mukaan haitallisen stressin kasvua oli eniten nuorimmilla  työnytekijäammateissa toimivilla, kunnissa ja  toimivilla. 

Työn voimavarat, työn imu

 

-yli #50% koki työssään #innostusta, #uppoutumista ja #työnimua

-jatkuva oppiminen jakaa palkansaajia sosioekonomisten tekijöiden osalta

-miten heikommin oppimiseen osallistuvia saadaan oppimiseen mukaan?

-Esihenkilöiden rooli osaamisen kehittämisessä merkittävä, tärkeä työntekijöiden kannustamisessa ja työn kehittämiselle.

-työhön vaikuttamisen mahdollisuudet ovat tärkeä voimavara työssä

Tykkäsitkö tästä? Jaa vapaasti muillekin