Työhyvinvointi

Työyhteisön neljä hyvää tyyppiä – erilaiset temperamenttimme

Terhi Mäkiniemi koulutus

Kaisa ymmärtää katseesta, Sannalle saa aina selittää ja Virpin kanssa on valittava erityisen huolella sanat. Esimerkiksi näin erilaiset temperamentimme näkyvät työpaikalla.

Temperamentti tulee esiin ihmisen ajattelun, tunteen ja toiminnan kautta. Temperamentti kuvaa niitä eroja, mitä ihmisten käyttäytymis- ja reagointitavoissa on. Kun ymmärtää toisten temperamenttia, voi oppia ja hyväksyä heidätkin, joiden kanssa yhteistyö takkuaa jo ensi tapaamisessa, rikastuttaa ihmissuhteitaan ja oppia olemaan joustavampi työkaveri. Jokaisessa ihmisessä vaikuttaa eletyn elämämme historia.  Siksi voi olla hyvä miettiä, miten paljon ottaa itseensä toisten tekemisiä, sanomisia ja olemisia.

Jokaisella tyypillä on omat vahvuutensa ja tapa, miten tyypit tarvitsevat toisiaan luodakseen hyvän ja toimivan kokonaisuuden.

Kuvaaja: Veikko Somerpuro

Psykologi ja kirjailija Tony Dunderfeltin mukaan ihmisellä on jo syntyessä tietty temperamentti, joka on osa persoonallisuutta ja pysyy lähes samana varhaislapsuudesta. Temperamenttia ei opita eikä se juuri muutu elämän varrella. Temperamentti kertoo kuinka ihminen toimii. Dunderfelt kertoo, miten olisi hyvä erottaa temperamentti ja ydinminä toisistaan. Meidän syvin ydinminän olemus ei ole sama asia kuin temperamentti,

Erilaiset temperamentit tulevat toimeen, kun oppivat kuuntelemaan ja eläytymään toisen erilaisuuteen. Kuunteleminen on taito, jota kannattaa harjoitella. Kuuntelemisen taitoihin eivät kuulu kuullun arvottaminen, tuomitseminen tai toisen puolesta tietäminen.

 

Neljä erilaista temperamenttityyppiä

Yhteistyö onnistuu, kun eri temperamentin omaavilla työntekijöillä on hyvä tarkoitus ja yhteinen päämäärä. Haasteita tuo liika kangistuminen omaan temperamenttityyliin, jolloin toisen erilaisuuden ymmärtäminen kapenee. Siksi avain toimivaan yhteisyöhön on erilaisten temperamenttityylien ymmärtäminen ja arvostaminen.

Työyhteisössä huomaa nopeasti, mikä toista jurppii. Kiireessä ja kireässä tilanteessa ihminen reagoi vaistonvaraisesti ja temperamenttilähtöisesti.

erilaiset temperamenttimme
Erilaiset temperamenttimme näkyvät erilaisenakäyttäytymisenä työyhteisössä

 

Ihmisellä on tavallisesti yksi pääväri, kaksi sivuväriä ja yksi väri, jota ei välttämättä edes tiedosta. Kun kohtaa itselleen vierasta väriä päävärinään edustavan ihmisen, saattaa nopeasti todeta, ettei pidä tästä tai etteivät henkilökemiat kohtaa. Temperamenteissä on sävyeroja tilanteiden mukaan.

 

Punainen ja keltainen ovat ulospäinsuuntautuneita, vihreä ja sininen sisäänpäin suuntautuneita temperamentteja.

Punainen pitää siitä, kun asiat sujuvat järjestelmällisesti ja sovitusti. Hänelle sopii oma-aloitteisuus ja uudet ajatukset. Keltainen kehrää avarakatseisuudesta, spontaaniudesta ja ystävällisyydestä mutta teeskennellä ei saa. Vihreä vaatii avoimuutta, rehellisyyttä, huumorintajua, tasa-arvoa, sekä asiallista ja aitoa lähestymistä. Sininen suosii keskustelutaitoa, suunnitelmallisuutta ja analysointikykyä.

 

Tunnista värisi

Punainen – energinen, reilu, suoraviivainen ja voimakastahtoinen, tekee aloitteita, ei pelkää olla huomion keskipisteenä. Hoitaa työt jämäkästi ja reippaasti. Ei vatvo asioita, toimii. Tekee selväksi, miltä hänestä tuntuu. Punainen suuttuu ja leppyy nopeasti.

Punainen on parhaimmillaan johtajan, esimiehen tai innoittajan roolissa. Työyhteisössä punaista tarvitaan energisyyden, rehellisyyden ja suoran toiminnan takia. Pahimmillaan punainen on aggressiivinen ja itsekeskeinen jyrä, joka ei osaa ottaa toisten tunteita tai ehdotuksia huomioon, vaan pitää tiukasti kiinni omasta kannastaan.

Keltainen pitää ihmisistä, luonnosta ja aistimuksista. Hän on puhelias, nopea ja tuottaa työssään vaivatta uusia ajatuksia ja ideoita. Keltainen on työpaikan ilmapiiripuntari ja luo valoisaa, lämmintä ilmapiiriä ympärilleen. Keltainen on spontaani, sosiaalinen, ja ilmaisee tunteitaan vapaasti.

Keltainen nauttii toisten auttamisesta, esiintymisestä ja sovitteluista. Hän osaa ottaa huomioon myös toiset ja pitää tärkeää, ettei toisten ihmisten tunteita, oikeuksia poljeta.

Sininen on asiallinen, järjestelmällinen ja syvällinen ajattelija. Sininen pohtii ja pähkäilee asioita muodostaen niistä laajan kokonaiskuvan ennen hiojen käärimistä. Sinistä ajaa eteenpäin totuus.

Sininen tavoittelee täydellisyyttä, on luotettava ja pitkäjänteinen puurtaja. Sininen tuntee syvästi, mutta ei näytä tunteitaan helposti. Sininen on ihmissuhteissaan hillitty ja voi vaikuttaa etäiseltä.

Sininen on periaatteellinen, uskollinen ja suuntaa kohden ihanteitaan ja suuria tavoitteitaan. Sininen on tähti työtehtävissä, joissa tarvitaan kykyä analysoida ja ajatella rationaalisesti. Sininen huomaa vaivatta asioihin ja ilmiöihin vaikuttavat eri tekijät yhdistäen ja vertaillen niitä mielessään.

Vihreän elämässä tärkeintä on oikeudenmukaisuus. Vihreä on ihmisläheinen, käytännöllinen ja tulee työssä toimeen kaikkien kanssa. Vihreä on hyvä kuuntelija ja eläytyy toisten kertomaan. Vihreä ilmaisee hillitysti tunteitaan, hänestä saa helposti tasapainoisen ja miellyttävän kuvan.

Vihreä on tunnollinen, ajattelussaan huolellinen ja parhaimmillaan ryhmän hyvä henki. Kun vihreä tahtoo jotain, hän vie asian loppuun turhia kiirehtimättä.

Vihreä arvostaa jo vanhoja hyväksi havaittuja käytäntöjä ja arvoja, eikä keksi vaivatta uusia ajatuksia. Vihreän tulee varoa, ettei hän ala pelätä muutoksia niin, että alkaa vastustamaan niitä ikään kuin periaatteesta.

Tukea erilaisen temperamentin kanssa
Tiukka tilanne? Kokeile tätä.

30 sekunnin sääntö
1. Istu alas.
2. Tunne lämpö kehossa.
3. Kuuntele läsnäolevasti 30 sekuntia.
4. Älä keskeytä.
5. Toista muutamia kertoja päivän aikana.

Kuuntele toista ihmistä vain 30 sekuntia vetämättä johtopäätöksiä, arvottamatta, arvostelematta ja läsnäolevasti.

 

Tutustu tarkemmin eri temperamentteihin, lue lisää:

Dunderfelt, T. Tunnista temperamentit  – Väriä elämään ja itsetuntemukseen

Artikkelia varten on haastateltu temperamenteista psykologi Tony Dunderfeltiä. Tonyyn voit tutustua tarkemin täällä.

 

 

 

 

 

Tykkäsitkö tästä? Jaa vapaasti muillekin