CoachingKoulutusMieliMuutosMuutosvalmennusNarratiivinen työoteNLPTyöhyvinvointiValmentava johtajuusViitekehys

Viitekehykset: NLP, Sosiaalipanoraama ja Narratiivinen tapa tarkastella asioita

terhi mäkiniemi kouluttaja valmentaja

Viitekehykset: NLP, Sosiaalipanoraama ja Narratiivinen tapa katsoa asioita

Koulutuksissa ja valmennuksissa sovellan useita erilaisia viitekehyksiä, kuten

  • NLP (neurolinvistinen prosessointi ja kommunikointi)
  • sosiaalipanoraama
  • ja narratiivinen.

 

Erilaisten viitekehysten kautta tapa tarkastella ja tutkia valmennettavan yksilön tai yhteisön maailmaa jäsentyy kunkin viitekehyksen ennakko-oletusten kautta. Taustateorioina sovellan esimerkiksi psykologiaa, kasvatustieteitä ja neurotietetä.

 

1. Mitä NLP on? 

NLP eli Neurolingvistinen prosessointi ja kommunikointi

NLP:n kehittivät kehittivät 1970-luvulla amerikkalaisen UCLA yliopiston kielitieteen apulaisprofessori John Grinder sekä matematiikan ja tietojenkäsittelyn opiskelija Richard Bandler. Grinder ja Bandler alkoivat systemaattisesti tutkia, analysoida ja mallittaa tunnettuja, erinomaisiksi kommunikoijiksi tiedettyjä aikansa terapeutteja mm. nykyaikaisen hypnoterapian isähahmona tunnettua lääkäri Milton H. Ericksonia, perheterapeutti Virginia Satiria sekä hahmoterapian kehittäjää Fritz Perlsiä. He huomasivat pysyvänsä selittämään, miksi ja miten nämä eri alojen huippuosaajat saivat aikaan tuloksia, joihin muut eivät kyenneet. Tässä vaiheessa NLP:n kehittymiseen vaikuttivat myös esimerkiksi mediatutkija Noam Chomskyn ja antropologi Gregory Batesonin ajatukset. Nimitys neurolingvistinen prosessointi juontaa juurensa Alfred Korzybzkin 1930-luvulla kirjoittamaan kirjaan Science and Sanity.

John Grinderin ja Richard Bandlerin lisäksi NLP:n keskeisiä kehittäjiä ovat olleet mm. Robert Dilts, Leslie Cameron-Bandler, Judith DeLozier, Steve Andreas, Connirae Andreas ja Tad James.

NLP on käytännönläheinen malli siitä, miten ihmiset rakentavat kokemuksensa, jäsentävät ajatuksensa, tunteensa, käyttäytymisensä ja käyttämänsä kielen, voidakseen ymmärtää itseään, toisia ihmisiä, ja tätä maailmaa. Malli siitä, miten ihmiset rakentavat omat ainutkertaiset maailmankuvansa tästä maailmasta, jossa elämme. Malli siitä, miten ihmiset ovat vuorovaikutuksessa sekä itsensä että toistensa kanssa. Vastaa mm. kysymykseen: miten olla yhteydessä itseensä, ja toiseen ihmiseen?

NLP sisältää monia menetelmiä ja tekniikoita, jotka ovat ihmisiltä mallitettuja, ja voidaan ihmisille opettaa. Näistä muodostuu oppijalle monipuolinen ja käytännöllinen “työkalupakki” erilaisiin arjen tilanteisiin.

NLP-koulutuksessa oppii hiljaisen tiedon mallittamista. Hiljainen tieto = Tacit knowledge. Mallittaminen on NLP:n ydin.

Kirjaimet NLP tulevat sanoista:
N = neuro ilmentää aisti- ja hermojärjestelmiä
L = linguistic ilmentää kieltä ja kielen rakenteita
P = programming    ilmentää toimintatapoja ja –malleja

NLP on malli, tutkimussuunta. Sillä voi tutkia, tehostaa inhimillistä vuorovaikutusta, ja tutkia sekä tarvittaessa muuttaa psyykkistä toimintaa. NLP itsessään ei ole tiedettä. 

 

Lue lisää NLP:stä

Suomen NLP-yhdistys

 

NLP:n lisäksi olen opiskellut sosiaalipanoraamaa, narratiivista ja ratkaisukeskeistä työotetta.

 

 

2. Mikä on sosiaalipanoraama?

Hollantilaisen sosiaalipsykologi Lucas Derksin 1995 kehittämä työväline tiedostamattomien sosiaalisten systeemien, ajattelukuvioiden, tutkimiseen ja niiden muuttamiseen. Mallin avulla voidaan parantaa monimutkaisia ja tulehtuneita ihmissuhteita, tai ratkaista yksilöiden ja ryhmien välisiä vuorovaikutusongelmia. Sosiaalipanoraama on  NLP-viitekehykseen sovellettua sosiaalipsykologiaa.Väline sosiaalisen kokemuksen rakenteiden tutkimiseen ja muuttamiseen yksilön kannalta ekologisemmaksi. Derks julkaisi ensimmäisen kirjansa (1998) The Social Panorama Model – Social psychology meets NLP. Lucas Derks on myös kehittänyt Mental Space Psychology -koulutuksen, jota voi opiskella Suomessa. Olen opiskellut Sosiaalipanoraamaa sekä Lucas Derksin että Marja-Leena Savimäen koulutuksissa.


Katso aiheesta lisää:

Lucas Derks kertoo sosiaalipanoraamasta

Marja-Leena Savimäen koulutukset

 

 

3. Mitä narratiivinen viitekehys on?

Kahden perheteraeutin,  Michael Whiten (1948 – 2008), Australiasta[ ja Uusi-Seelantilaisen David Epstonin  1980-luvun lopulla kehittämä menetelmä, jonka mukaan merkitykset, joita ihmiset antavat kokemuksilleen ja niihin liittyvät suhteet muodostavat käsityksemme elämästä. Työtavan tavoite on auttaa valmennettavaa vapaammaksi elämäänsä ja identiteettiinsä liittyvistä kielteisistä “totuuksista”, ohuista johtopäätöksistä. Tämä mahdollistuu rakentamalla keskusteluja, jossa elämää ja ihmisten vaihtoehtoisia käsityksiä itsestään kuvataan rikkaasti. Kuvaukset sisältävät ne tiedot ja kyvyt, joita tarvitaan ongelmien kohtaamisessa.  White perusti muun muassa Australian Adelaideen Dulwitch Centerin.

Minulla on ollut ilo ja kunnia saada opiskella narratiivista työotetta Suomessa alan tunnettujen konkareiden, kuten Lauri Heikkilä FM, psykoterapeutti, VET, NLP Trainer, Riitta Malkamäen, kouluttajapsykoterapeutti, VET, työnohjaaja (Story Ry)  ja  Matti Alpola:n, KM, työnohjaaja(Story), kouluttaja, NLP Trainer, sertifioitu psyykkinen valmentaja johdolla.

 

 

Tykkäsitkö tästä? Jaa vapaasti muillekin