CoachingKoulutusKysymyksetMieliMuutosNarratiivinen työoteTyöhyvinvointiTyössä jaksaminen

Narratiivinen työote elämäntarinan jäsentäjänä

narratiivinen tyoote
Narratiivinen työote oman elämäntarinan jäsentäjänä oli erittäin ammattitaitoisesti ja korkeatasoisesti toteutettu laadukas koulutus. Monitoimijainen osallistujajoukkomme sai paljon pohdittavaa, uusia näkökulmia, työkaluja ja ajatuksia itsetuntemuksen syventämiseen. Palautteissa toistuivat muun muassa seuraavat asiat: "huippulaatu, huippukouluttaja", "Mitä tarinaa oikein itse itsestäni kerronkaan itselleni", "supermielenkiintoinen koulutus, uudet näkökulmat "hyviä oivalluksia, joita otan heti käyttöön - taito valita näkökulmia elämään ja taito jäljittää kulloistakin tarinankertojaa itsessään" . Terhi Mäkiniemen koulutusote oli osallistujia huomioiva, tilaa antava, keskusteleva ja oivallisesti asioita eteenpäin kuljettava myötätuntoinen kokonaisuus. Suosittelen lämpimästi Terhi Mäkiniemeä kouluttajana.
Kiitos Terhi, esityksesi toi uusia näkökulmia, uutta ajateltavaa, toisaalta se vahvisti sitä, mitä olin jo ajatellut. Narratiivisuus on mielenkiintoinen aihe. Se auttaa avaamaan omaa tarinaa ja tuo mahdollisuuden rakentaa itsestä uutta tarinaa. On monta totuutta itsestä. Tyylisi kouluttajana on innostava, kannustava ja toivoa tuova. Kiitos! Marjo Heinonen, työnohjaaja, HSP Suomi Ry vertaisohjaaja
Marjo Heinonen
Työnohjaaja

Narratiivinen työote oman elämäntarinan jäsentäjänä

Narratiivinen työote on kahden perheterapeutin Michael Whiten ja David Epstonin 1980-luvun lopulla kehittämä psykoterapeuttinen menetelmä. Pääpaino menetelmässä on merkityksissä, joita ihmiset antavat kokemuksilleen ja niihin liittyvät suhteet, jotka muodostavat käsityksen elämästä. Tavoitteena on auttaa vapaammaksi elämään ja identiteettiin liittyvistä kielteisistä “totuuksista” ja ohuistakin johtopäätöksistä.
Mahdollistuu rakentamalla keskusteluja, jossa elämää ja vaihtoehtoisia käsityksiä itsestä kuvataan rikkaammin.
Kuvaukset sisältävät ne tiedot ja kyvyt, joita tarvitaan ongelmien kohtaamisessa.

Miten jäsentää omaa elämäntarinaa narratiivisen työotteen kautta?

Syntyessämme tähän maailmaan olemme kuin avoin, tyhjä kirja. Täynnä ihmettelyä, mahdollisuuksia ja avoimia elämän uusille uomille. Pikku hiljaa maailma alkaa tulkkautua. Se alkaa tulkkautua vanhempiemme, isovanhempiemme, perheen ja muun lähipiirin kautta. Tulkkautuminen on näiden edellä mainittujen elämäämme vaikuttavien henkilöiden näkemyksiä, mielipiteitä, uskomuksia, arvoja ja ennen kaikkea tulkintaa siitä, miten tätä elämää kuuluu elämää.

Maailman tulkkautuminen

Tulkkautuminen rakentaa mieleen ikään kuin kehyksen, lukiten sen :

 • Mitä elämässä on luvallista tehdä?
 • Mitä nainen/ mies voi tehdä?
 • Miten asioihin tulee suhtautua?
 • Missä ammatissa tai työssä ihmisen on hyvä olla?
 • Miten leipä tulee ansaita?
 • Mitä ihmisen kannattaa arkena tai työssä tehdä?
 • Mikä ihmisen osa elämässä on?
 • Mitä ajatella ihmisyydestä?
 • Minkälaisia toiset ihmiset ovat?

HSP Suomi Ry:n koulutus

HSP Suomi Ry:n koulutuksessa tutkimme mm. sitä:

 • Minkälaisen suhteen erityisherkkyys luo elämään?
 • Minkälainen oman identiteetin tarina on, kun on erityisherkkä?
 • Miten erityisherkkänä on lupa olla ja kokea elämää?
 • Mistä tarina erityisherkkänä alkoi
 • Mikä on ja ei ole erityisherkkänä mahdollista käytännön tai toiminnan, ajattelun ja tunteiden tasoilla?

Kirjoittajasta:

Terhi Mäkiniemellä on yli 15 vuoden kokemus koulutus, konsultointi ja valmennustyöstä. Muun muassa asiakaspalvelun-, markkinoinnin- ja myynnin sekä työyhteisön vuorovaikutuksen prosessien osalta.
Terhi on kouluttanut useilla eri toimialoilla, kaupan toimialoista sote-puoleen, teollisuuden eri toimialoilla ja kasvatus- ja opetuspuolella.  Mäkiniemi kouluttaa, valmentaa ja coachaa henkilöstöä myös muutoksen johtamisesta, muutoksen toteuttamisesta, mentaalisen pääoman kehittämisestä, itsen johtamisesta, työhyvinvoinnin kehittämisestä ja stressin selättämisestä.

Koulutukseltaan Terhi Mäkiniemi on tradenomi, ammatillinen aikuiskouluttaja, NLP Trainer, kansainvälisesti sertifioitu coach, muutosvalmentaja ja sosiaalipanoraamakonsultti.

Usein kuultu palaute:”Terhin koulutuksissa näkyy ja tuntuu ihmisläheinen ja sparraava työote ja osallistujat pääsevät todella kehittämään itseään myönteisen hengen kautta.”

 

 

Toimisiko teillä narratiivinen työote yrityksen yhteisöllisen tarinan rakentajana ja kehittäjänä?

 

Ota yhteyttä,  meilaa terhi(at) terhimakiniemi.fi ja keskustellaan lisää teille sopivimmista koulutusvaihtoehdoista ja niiden toteuttamisessa lisää.

Tykkäsitkö tästä? Jaa vapaasti muillekin