MuutosMuutosvalmennusTyöhyvinvointi

Muutosvalmennus

 

VAHVISTU MUUTOSVALMENNUKSELLA
Muutoksilta ei elämässä voi välttyä. Muutosta voi ja kannattaa kokemuksena rakentavasti jäsentää tutkimalla ammattilaisen, muutosvalmentajan  kanssa omia ajatuksia, tunteita, käyttäytymistä ja toimintaa muutostilanteissa.

– Tuntuuko tutulta? Tukalia tunteita työpaikalla tai perheen kanssa? Tietty ajatus junnaa mielessä vuodesta toiseen? Pelko työn jatkumisesta, yt-neuvottelut, parisuhde, painonhallinta, haasteet esimiehenä, asiantuntijana, vanhempana tai isovanhempana,  katkonainen yöuni, huolia,murheita… luettelee, Mäkiniemi muutosvalmennuksen kohteita yksilötasolla.

Muutosvalmennus vahvistaa ammattillisesti, esim. esimiestä, johtajaa, yrittäjää, osaston- tai tiiminvetäjää. Valmennus sopii ihmissuhdetyötä tekeville, opettajalle, lukiolaiselle, eläkeläiselle, työnohjauksen tai psykoterapian tueksi, itsetuntemuksen edistämiseen sekä itsetunnon kasvattamiseen.

Muutosvalmennus yrityksissä
Toimii tukifunktiona, esim. yt-neuvotteluprosesseissa, fuusio-, tai yrityskauppatilanteissa. Tuotannon tai toimintojen keskittämisissa, uusien toimintatapojen, erilaisen toiminnan, tai henkilöstön osaamisen kehittämisprosesseissa.

Mikä muutos on?
Yksilön ajattelun, tunteen, toiminnan, reagoinnin tai käyttäytymisen muutos. Tukalassa tilanteessa jo yksi uusi ajatus, (esim.rajoittavasta uskomuksesta luopuminen), tai ongelman tutkiminen esim.jännitys-, esiintymis-, ihmissuhde- tai vuorovaikutustilanteessa) voi tuottaa nopeasti tulosta.

Muutosvalmennus on prosessi, joka voi kestää parista tapaamiskerrasta kymmeneen tapaamiseen. Se sopii niin työyhteisöjen kuin yksilöiden valmentamiseen sekä kehittämiseen, ja kesto tarkentuu prosessin aikana.

Muutosvalmentajaksi Mäkiniemi on opiskellut kuusi vuotta erilaisia työotteita: NLP-, narratiivinen-, ratkaisukeskeinen-, sosiaalipanoraama-, kontsruktivistinen ja systeeminen.  Näitä sovelletaan valmennuksen lisäksi, mm. työnohjauksessa, ja psykoterapiassa.

 

Huom!

Muutosvalmennus painottuu usein tarkentaviin, valmennettavan merkitysmaailmaa avaaviin kysymyksiin ja erilaisiin harjoituksiin, kuten mielikuva-, keskittymis-, rentoutus- tai rauhoittumisharjoitukset sekä toiminnalliset harjoitukset.

Muutosvalmentajana tuen muutoksen jäsentämistä opiskelemieni taustateorioiden (psykologia, kasvatustiede ym.) ja viitekehysten (NLP, narratiivinen, sosiaalipanoraama, ratkaisukeskeinen, systeeminen)  kautta.

  • Muutosvalmennus ei ole Kela-korvauksen parissa.
  • Muutosvalmennus ei ole terapiaa.
  • Muutosvalmennus ei korvaa sairaanhoitoa.

 

Tykkäsitkö tästä? Jaa vapaasti muillekin