Muutos

Muutosvalmennus

Posted on

  VAHVISTU MUUTOSVALMENNUKSELLA Muutoksilta ei elämässä voi välttyä. Muutosta voi ja kannattaa kokemuksena rakentavasti jäsentää tutkimalla ammattilaisen, muutosvalmentajan  kanssa omia […]